ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 .Διδώ Σωτηρίου, Μικρασιατική καταστροφή και στρατηγική του ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, εκδ. Κέδρος
2. Encarta 96, εγκυκλοπαίδεια, Microsoft
3. Έπος Μικρασίας, εκδόσεις Μορφωτικού κόσμου
4. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.
5. ΚΙΑΝΑ, Ευρυσθ. Λασκαρίδη, 1966
6. Κουλιγκά Βασ., ΚΙΟΣ αναμνήσεις ενός Κιώτη, εκδ. Δωδώνη,1988
7. Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Γ. Ρούσσου
8. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, εγκυκλοπαίδεια
9. Στρατηγός Ξεν., η Ελλάδα στην Μικρασία, εκδ. Μπάυρον, 1986
10.Σιμόπουλος Κυριάκος, Ξενοκρατία, Μισελληνισμός και Υποτέλεια,1990

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ