ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-CONTACT

 

ΦΟΥΝΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

dfound@kat.forthnet.gr

 

DEMOSTHENES FOUNDOUKAS

DENTAL SURGEON

KATERINI - GREECE

 

 

HOME