computer8.gif (264 bytes)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


Σήμερα όλοι βλέπουμε την παρουσία μιας τεράστιας ποικιλίας συσκευών και μηχανών, η οποία είναι καθοριστική στον τρόπο που ζούμε. Οι συσκευές αυτές μπορεί να είναι απλές ή πολύπλοκες, μεγάλες ή μικρές, να κάνουν μόνο μια δουλειά ή και περισσότερες. Το να ξέρουμε πως λειτουργούν οι μηχανές μας διευκολύνει στο χειρισμό τους, αν και πολλές φορές χειριζόμαστε συσκευές χωρίς να έχουμε κάποια ειδική γνώση π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, τηλέφωνο κτλ.
Oλοι μας έχουμε ακούσει ή χρησιμοποιήσει αυτές τις συσκευές όπως και όλοι έχουμε ακούσει για τους υπολογιστές αν και μερικοί φοβούνται να μπουν μέσα στον κόσμο της πληροφορικής θεωρώντας τον πολύπλοκο ή μακρινό. Παρόλα αυτά οι υπολογιστές έχουν γίνει απαραίτητος σύντροφος του ανθρώπου, τόσο στη δουλειά όσο και στην διασκέδασή του.

Τι είναι όμως ο υπολογιστής ; Από τι αποτελείται και πώς λειτουργεί κάθε τμήμα του ;

Τα αρχικά PC προέρχονται από τις λέξεις (Personal Computer) που σημαίνει προσωπικός υπολογιστής, δηλαδή για χρήση μόνο από ένα άτομο. Ο υπολογιστής είναι ένα σύστημα που αποθηκεύει ηλεκτρονικά πληροφορίες, οποιουδήποτε είδους. Οι πληροφορίες που εισάγονται στον υπολογιστή ονομάζονται δεδομένα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής απομνημονεύει τα δεδομένα και στη συνέχεια, μπορεί να τα αναπαράγει ή να τα επεξεργαστεί ώστε αυτά τα δεδομένα να βγουν νέα. Μπορεί να κάνει χιλιάδες αριθμητικές πράξεις το δευτερόλεπτο, να βρει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο,τιδήποτε αφορά κάποιο θέμα ερευνώντας σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος πληροφοριών, να γράψουμε από μια απλή ως και μια πολυσύνθετη επιστολή, να σχεδιάσουμε κάποιο σκίτσο και να το χρωματίσουμε. Ακόμη μας δίνονται δυνατότητες όπως αλλαγή μεγέθους χαρακτήρων, χρήση πινάκων, ενσωμάτωσης γραφικών σε ένα κείμενο κτλ. Γενικά όμως ο υπολογιστής είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για κάθε επαναλαμβανόμενη εργασία, αλλά και για την ψυχαγωγία μας, αφού μπορεί να παίξει μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών.

Eνας υπολογιστής αποτελείται από δύο μέρη :
α) ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (HARDWARE)
β) ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (SOFTWARE)

ΥΛΙΚΟ : ονομάζεται το σύνολο των μηχανικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που αποτελούν τον υπολογιστή.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ : ονομάζεται το σύνολο των λογικών προγραμμάτων που επιτρέπουν την επικοινωνία του υπολογιστή με το ΥΛΙΚΟ (τα διάφορα εξαρτήματά του, που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους) και το ΛΟΓΙΚΟ (χρήστες) περιβάλλον του.

Από τι αποτελείται όμως το ΥΛΙΚΟ μέρος του υπολογιστή ;

1. Από τις μονάδες εισόδου.
Με αυτές επιτυγχάνεται η είσοδος των πληροφοριών στον υπολογιστή, με τη βοήθεια κατάλληλων συσκευών. Τέτοιες συσκευές είναι το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, οπτικοί αναγνώστες, τα χειριστήρια, οι σαρωτές κτλ.

Το πληκτρολόγιο : Χρησιμεύει στην εισαγωγή δεδομένων (γραμμάτων, συμβόλων και αριθμών) στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή. Αν και μας θυμίζει τη γνωστή μας γραφομηχανή έχει πολλές διαφορές από αυτήν. Τα περισσότερα πληκτρολόγια χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες πλήκτρων.

Α) Πλήκτρα γραφομηχανής.
Β) Πλήκτρα αριθμομηχανής
Γ) Λειτουργικά πλήκτρα
Δ) Ειδικά πλήκτρα ελέγχου

Τα πλήκτρα γραφομηχανής βρίσκονται στο κέντρο του πληκτρολογίου και χρησιμοποιούνται για τη δακτυλογράφηση. Με αυτά γράφουμε γράμματα, αριθμούς και διάφορα σύμβολα.

Τα πλήκτρα αριθμομηχανής βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου και έχουν διάταξη αριθμομηχανής. Με αυτά δακτυλογραφούμε αριθμούς και μαθηματικά σύμβολα.

Η αλλαγή από πλήκτρα αριθμομηχανής σε πλήκτρα επεξεργασίας και το αντίστροφο, γίνεται με το πλήκτρο Num Lock που βρίσκεται πάνω από αυτά και σημαίνει κλείδωμα αριθμών.

Τα λειτουργικά πλήκτρα (F1, F2, F3, F4, F5 κτλ) βρίσκονται στην επάνω πλευρά του πληκτρολογίου και χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα DOS και από διάφορα προγράμματα εφαρμογών για την εκτέλεση κάποιων λειτουργιών.
Τα ειδικά πλήκτρα χρησιμοποιούνται για ποικίλες λειτουργίες από τα διάφορα προγράμματα.

Τα πλήκτρα Alt, Ctrl και Shift είναι βοηθητικά και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα.
Το Caps Lock σημαίνει κλείδωμα στα κεφαλαία και μας επιτρέπει να γράφουμε με κεφαλαία. Το Num Lock είδαμε ότι σημαίνει κλείδωμα στους αριθμούς.
Το Enter δηλώνει το τέλος της πληκτρολόγησης ή το τέλος μιας παραγράφου στην επεξεργασία κειμένου.
Το Back Space σβήνει το επιλεγμένο κείμενο ή το αμέσως προηγούμενο γράμμα από τη θέση στην οποία βρίσκεται.
Το Del σβήνει το επιλεγμένο κείμενο ή αμέσως επόμενο γράμμα από τη θέση στην οποία βρίσκεται.
Το Ins η κατάσταση παρεμβολής μας επιτρέπει να παρεμβάλουμε γράμματα, λέξεις ή και προτάσεις ολόκληρες σε σημεία που έπρεπε να γραφούν και τα ξεχάσαμε.
Ο συνδυασμός Alt - Shift αλλάζει το πληκτρολόγιο από ελληνικά σε αγγλικά και αντίστροφα.
To Esc αυτό το πλήκτρο ήταν μια χίμαιρα των δημιουργών του υπολογιστή. Πρόσθεσα το πλήκτρο Esc σαν έξοδο κινδύνου σε περιπτώσεις που ο υπολογιστής παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα. Πατώντας Esc, ο χρήστης υποτίθεται ότι θα μπορούσε να "δραπετεύσει" από τα εσωτερικά προβλήματα του υπολογιστή. Το
δεν λειτουργεί πάντα με αυτόν τον τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σας δίνει την δυνατότητα να ξεφύγετε όταν σας έχει παγιδεύσει ένα μενού ή κάποι πλαίσιο διαλόγου.
Scroll Lock Πλήκτρο που χρησιμοποιείται από ειδικά προγράμματα. Δεν αξίζει να ασχοληθείτε.
Tab Ένα πάτημα του πλήκτρου ισοδυναμεί με 5 κενά διαστήματα σε ορισμένους επεξεργαστές κειμένου και με 8 σε άλλους. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι επεξεργαστές κειμένου που σαν επιτρέπουν να καθορίζεται εσείς τον αριθμών κενών διαστημάτων του πλήκτρου Tab. Μέσα στα Windows 95 πατώντας το Tab μπορείτε να μετακινείστε από το ένα πλαίσιο στο άλλο.
Print Screen Πατώντας αυτό το πλήκτρο οτιδήποτε υπάρχει στην οθόνη σας θα τυπωθεί στον εκτυπωτή. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα εκτύπωσης σε διάφορες εικόνες και γενικότερα γραφικά.
Pause To πάτημα του πλήκτρου αυτού προκαλεί "πάγωμα" της οθόνης. Εάν το ξαναπατήσουμε θα συνεχιστεί η κανονική ροή της οθόνης. Δεν λειτουργεί σε όλα τα προγράμματα.
Ηome Aυτό το πλήκτρο πατώντας το ο δρομέας θα πάει στην αρχή της γραμμής που βρισκόμαστε.
End Η λειτουργία του είναι ακριβώς αντίθετη από αυτήν του Home δηλαδή το πάτημα θα προκαλέσει την μετακίνηση του δρομέα στο τέλος της γραμμής.
Page Up Εάν βρίσκεται μέσα σε έναν επεξεργαστή κειμένου και θέλετε να μετακινηθεί μια σελίδα προς τα πάνω πατήστε αυτό το πλήκτρο.
Page Down Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο θα μετακινηθούμε μια σελίδα προς τα κάτω, μέσα στο κείμενό μας.

Το ποντίκι : απευθύνεται σε γραφικό περιβάλλον όπως είναι τα Windows 95 και αντικαθιστά το πληκτρολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι επικοινωνούμε με ένα περιβάλλον χωρίς να χρειάζεται η πληκτρολόγηση κάποιας εντολής. Αποτελείται από δύο κουμπιά : το δεξί που πατώντας το δύο φορές μας βάζει μέσα σ’ ένα παράθυρο εντολών και το δεξί που το πατάμε σε όποιο παράθυρο ή εντολή θέλουμε για να ανοίξει ή να τρέξει αντίστοιχα.

2. Από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU (Central Processing Unit) στην οποία γίνονται κάθε είδους επεξεργασίες των πληροφοριών και η οποία αποτελεί την καρδιά του υπολογιστή. Η CPU αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη, την αριθμητική και λογική μονάδα (στην οποία γίνονται όλες οι αριθμητικές και λογικές πράξεις) και την μονάδα ελέγχου (η οποία συντονίζει και ελέγχει την όλη λειτουργία του υπολογιστή). Η CPU αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα :

Το τροφοδοτικό ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα που τροφοδοτεί με το απαιτούμενο επίπεδο ρεύματος το σύστημα και τις περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης. Όταν ανοίγει ο υπολογιστής, ένα ειδικά σχεδιασμένο λογικό κύκλωμα τον δραστηριοποιεί και αν κάτι δεν πάει καλά διακόπτει την παροχή ρεύματος.

Τη μητρική (motherboard), το κυρίως κύκλωμα δηλαδή το οποίο περιλαμβάνει τον επεξεργαστή, τα τσιπ υποστήριξης, την κύρια μνήμη και τις υποδοχές επέκτασης. Στην κύρια μνήμη φυλάσσονται κάθε είδους πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται ο υπολογιστής.

Μνήμη ROM και RAM. H μνήμη ROM περιέχει κάποιες αμετάβλητες πληροφορίες από τον κατασκευαστή, οι οποίες ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ, ακόμη και αν ο υπολογιστής δεν είναι στο ρεύμα. Η RΟΜ περιέχει βασικές πληροφορίες για την εκκίνηση και την λειτουργία του υπολογιστή. Συνήθως έχει 64Kb. Η μνήμη RAM έχει 640 Kb, στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες όταν είναι σε λειτουργία. Μόλις όμως διακόψουμε την λειτουργία του, το περιεχόμενο της μνήμης αυτής ΧΑΝΕΤΑΙ. Το γεγονός αυτό μας δίνει την δυνατότητα, κάθε φορά που δουλεύουμε στον υπολογιστή, να έχουμε διαθέσιμη όλη τη μνήμη RAM αποκλειστικά για την εργασία που γράφουμε εκείνη την στιγμή.
· Το υποσύστημα εικόνας, δηλαδή την οθόνη και τον προσαρμοστή εικόνας που φροντίζει για τη δημιουργία εικόνας και την οδήγηση της οθόνης.

· Το υποσύστημα αποθήκευσης περιλαμβάνει τον σκληρό δίσκο τον οδηγό δισκέτας και τον απαραίτητο ελεγκτή που φροντίζει για την επικοινωνία των συσκευών αυτών με το κυρίως κύκλωμα.

3. Από τις μονάδες εξόδου οι οποίες μας δίνουν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας,

π.χ . η οθόνη, ο εκτυπωτής, ο σχεδιογράφος, το μεγάφωνο κτλ.

· Η οθόνη η οποία είναι το βασικό εξάρτημα με το οποίο ελέγχουμε την επικοινωνία μας με τον υπολογιστή. Η οθόνη που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι υπολογιστές έχει διαστάσεις 24 γραμμές Χ 80 στήλες. Οι τύποι των οθονών που υπάρχουν είναι :
Μονόχρωμες

E
γχρωμες που υποστηρίζουν και αξιοποιούν καλύτερα τα προγράμματα γραφικών ή επεξεργασίας εικόνας,
Υγρού κρυστάλλου
οι οποίες χρησιμοποιούνται από φορητούς υπολογιστές και έχουν χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

· Το μεγάφωνο από το οποίο μπορούμε να ακούσουμε κάποιο προειδοποιητικό σήμα, τη μουσική ενός παιχνιδιού ή και το αγαπημένο μας μουσικό CD.
· Οι περιφερειακές μονάδες ανάγνωσης/καταγραφής. Είναι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που καταγράφουν ή διαβάζουν δεδομένα από τα μαγνητικά μέσα που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής για την αποθήκευση δεδομένων.

Αυτά είναι εύκαμπτες (μαλακές) δισκέτες. Η χωρητικότητά τους είναι 1.2 ΜΒ για δισκέτες 51/4 ιντσών ή 1.44ΜΒ για δισκέτες 31/2 ιντσών. *Η χωρητικότητα των δισκετών υπολογίζεται σε byte
(1 byte = 1 χαρακτήρας).
Για την χωρητικότητα των αποθηκευτικών μέσων θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι :
Δισκέτες 1.2 και 1.44 ΜΒ
1 ΚΒ = 1024 Βyte 1 MB = 1024 KB 1 GB = 1024 MB

· Το CD ROM από το οποίο μπορώ να διαβάσω δεδομένα ή να ακούσω μουσική μέσω των μεγαφώνων και με τη βοήθεια μιας κάρτας ήχου.

· To CD recorder το οποίο χρησιμοποιείται για να αποθηκεύω δεδομένα αν και έχω τη δυνατότητα να το δουλεύω και ως ένα Driver CD, με διαφορετική όμως ταχύτητα καταγραφής από ανάγνωσης.

· Ο εκτυπωτής με την βοήθεια του οποίου παίρνουμε το αποτέλεσμα της εργασίας μας στο χαρτί, διαφάνεια, φάκελο, ετικέτα κτλ.

Eδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και στο BIOS. Αυτό είναι ένα σύνολο από βασικές εντολές το οποίο βρίσκεται μόνιμα πάνω στον υπολογιστή και δεν μπορεί να σβήσει. Είναι το πιο σημαντικό μέρος του υπολογιστή και περιέχει το πρόγραμμα εκκίνησης. Δηλαδή κάθε φορά που ξεκινάει ο υπολογιστής, αυτό κάνει ένα έλεγχο στο σύστημα και αν κάτι δεν είναι συνδεδεμένο σωστά μας ενημερώνει και μας δίνει τη δυνατότητα να το διορθώσουμε.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ είναι το σύνολο των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται μαζί με το υλικό μέρος για να επιτρέψουν την επικοινωνία του υπολογιστή με το περιβάλλον του και να το κάνουν ένα μηχάνημα χρήσιμο για τον άνθρωπο που το χρησιμοποιεί. Το λογισμικό είναι απαραίτητο στον κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή για να λειτουργήσει. Οι δύο βασικές κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων που αναπτύχθηκαν είναι:

Αυτά που μπορούν να εξυπηρετούν μόνο ένα χρήστη κάθε φορά (single user) και χρησιμοποιούνται από τους μικροϋπολογιστές.


Αυτά που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν «συγχρόνως» περισσότερους χρήστες (multi user).


Στην πραγματικότητα και αυτό το σύστημα εξυπηρετεί μόνο ένα χρήστη κάθε φορά, αλλά μοιράζει το διαθέσιμο χρόνο για να εξυπηρετεί περιοδικά όλους τους χρήστες με τους οποίους επικοινωνεί.

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ   1abu043.gif (570 bytes) WINDOWS  1abu043.gif (570 bytes)