Ν. ΔΙΚΑ 26, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΚ 601 00
Τηλ-Fax 23510 30583
e-mail: kek-eak@musesnet.gr