bar72.gif (1020 bytes)

Πληροφορική:
Μια νέα τεχνολογία που εισέρχεται
πληθωρικά στο σχολείο του 2000.


Ελάχιστοι μήνες απομένουν για το πέρασμα μας σε μία νέα χιλιετία. Μία καινούρια εποχή που σχεδόν τα πάντα θα στηρίζονται στη χρήση των υπολογιστών και στη χώρα μας. Με αρκετά γρήγορους ρυθμούς προσπαθούμε και στην Ελλάδα να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις πάνω στους υπολογιστές και στην Πληροφορική, που πραγματοποιούνται σε Η.Π.Α., Ιαπωνία και Δ. Ευρώπη.

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ραγδαίας ανάπτυξης της Πληροφορικής προϋποθέτει το κατάλληλο έμψυχο υλικό. Για να υπάρξει όμως μία σωστά καταρτισμένη κοινωνία, χρειάζεται η κατάλληλη υποδομή και εκπαίδευση. Τα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν αυτά που ξεκίνησαν τις πρώτες προσπάθειες να εισάγουν νέες γνώσεις πάνω σε θέματα πληροφορικής, στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.

Οι γενιές που αποφοίτησαν τα τελευταία χρόνια από τα Α.Ε.Ι και τα Τ.Ε.Ι. είναι αυτές που σήμερα προσπαθούν να αξιοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις εκπληκτικές δυνατότητες των υπολογιστών. Παράλληλα με αυτούς, μεγάλος αριθμός επαγγελματιών προσπαθεί να αποκτήσει γνώσεις γύρω από τα θέματα της Πληροφορικής, καθώς με το πέρασμα του χρόνου ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός καταλαβαίνει την ανάγκη μηχανοργάνωσης της εργασίας του και τα πλεονεκτήματα που αυτή του προσφέρει.

HATECOMP.WMF (22326 bytes)"Ο καλός οδηγός δε γεννιέται αλλά γίνεται". Αυτή είναι μία έκφραση που ταιριάζει απόλυτα και σε ένα "καλό χρήστη υπολογιστών". Ξεκινώντας κανείς από μικρή ηλικία την εκπαίδευση του στους υπολογιστές μπορεί να γίνει εύκολα ένας καλός χρήστης. Με αυτό το σκεπτικό το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε πριν μερικά χρόνια την εισαγωγή της Πληροφορικής στα σχολεία. Σε αρκετά Δημοτικά σχολεία καθώς και Γυμνάσια της χώρας μας έγινε προσπάθεια να αποκτήσουν οι μαθητές εισαγωγικές γνώσεις και εξοικείωση με τους υπολογιστές. Τα μαθήματα αυτά ήταν χρήσιμα, αλλά δεν αρκούσαν για να δημιουργήσουμε "καλούς οδηγούς".

Με το καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα στο Ενιαίο Λύκειο, τα μαθήματα Πληροφορικής κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ξεκινώντας από την Α' Λυκείου οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το μάθημα "Εφαρμογές Πληροφορικής". Το μάθημα "Εφαρμογές Υπολογιστών" μπορεί να επιλεγεί είτε στην Β' είτε στη Γ' Λυκείου από τον μαθητή ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Με αυτά τα δύο μαθήματα θα-μπορεί ο μαθητής να γνωρίσει τις δυνατότητες των υπολογιστών και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην καθημερινή μας ζωή.

Στη Γ' Λυκείου, στον Κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής κατεύθυνσης, δύο νέα μαθήματα εισάγονται στην ύλη των μαθημάτων κατεύθυνσης. "Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον" ονομάζεται το ένα από αυτά. Ο μαθητής θα γνωρίσει μεθοδολογίες οι οποίες θα του δώσουν τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να αναλύει απλά καθημερινά προβλήματα και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιλυθούν με χρήση υπολογιστή, θα μάθει επίσης τις βασικές αρχές προγραμματισμού σε θεωρητικό καθώς και σε πρακτικό επίπεδο. Στο δεύτερο μάθημα "Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα", ο μαθητής θα μάθει τον τρόπο που λειτουργούν οι υπολογιστές και την αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων, θα μάθει Ποιες είναι οι περιφερειακές συσκευές (π./, εκτυπωτές), πώς λειτουργούν και συνεργάζονται με ένα υπολογιστή, καθώς και τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών.

Μέσα από την ύλη των δύο αυτών μαθημάτων ο μαθητής θα αποκτήσει ένα πολύ καλό υπόβαθρο πάνω σε θέματα προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, δικτύων υπολογιστών, Ίντερνετ, πολυμέσων κ.λ.π. Επιπλέον θα είναι σε θέση να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί άμεσα τις πληροφορίες που θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί μέσα από το Διαδίκτυο (Ίντερνετ) και μέσα από τις μεγάλες βάσεις δεδομένων. Τέλος θα είναι έτοιμος να υποδεχτεί την καινούρια μέθοδο εκπαίδευσης, ήδη αρκετά διαδεδομένη στην Αμερική και Δ. Ευρώπη, την τηλε-εκπαίδευση (Τele-education). Μία μέθοδο στην οποία ο μαθητής-φοιτητής θα μπορεί να παρακολουθήσει πλήθος μαθημάτων, τα οποία θα παρέχονται από πανεπιστήμια, σχολές και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, μέσω της χρήσης του υπολογιστή του και του Διαδικτύου, από το σπίτι του.

Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα όλες οι νέες γενιές οι οποίες θα κτίσουν τον 21ο αιώνα να αποκτήσουν από μικρές ηλικίες την κατάλληλη υποδομή πάνω σε θέματα υπολογιστών και Πληροφορικής, για να μη χαρακτηριστούν σε μερικά χρόνια ως "αναλφάβητοι των υπολογιστών". Αν λοιπόν εμείς οι μεγαλύτερες γενιές παλεύουμε να εξοικειωθούμε ακόμα με τους υπολογιστές, ας γίνουν οι γενιές που έρχονται "καλοί οδηγοί" της εξέλιξης και της τεχνολογίας του 2000.

Κουμαντάκης Μάνος

Πτυχιούχος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστημίου ΤουΓ8 - Γαλλία
Πανεπιστήμιο Λονδίνου.
Υπεύθυνος Μαθημάτων Πληροφορικής
στην "ΩΘΗΣΗ"

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 1abu043.gif (570 bytes) ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 2 1abu043.gif (570 bytes)