ekdoseis.jpg (17386 bytes)

Πληροφορική στο σχολείο:

Να σταματήσει επιτέλους ο κατήφορος!


Η Πληροφορική και οι Υπολογιστές αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο τμήμα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι γνώσεις Πληροφορικής είναι πλέον απαραίτητες για κάθε επάγγελμα αλλά την μόρφωση, την ενημέρωση και την καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου κάθε ανθρώπου. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι στο εξής όσοι προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως ειδικότητας θα πρέπει να γνωρίζουν Αγγλικά και χρήση Υπολογιστών. Εξάλλου, το Διαδίκτυο (Internet) προσφέρει τεράστιες δυνατότητες άμεσης και συνεχούς ενημέρωσης για κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όσους έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να το αξιοποιήσουν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον κινείται ο σύγχρονος άνθρωπος. Ιδιαίτερα οι νέοι απαιτείται εγκαίρως και υπεύθυνα να εξοικειωθούν με την Πληροφορική και να μυηθούν στον κόσμο της νέας τεχνολογίας. Λόγω της ραγδαίας εξέλιξης (η τεχνολογία αλλάζει ριζικά κάθε 3-4 χρόνια) η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων στην Πληροφορική θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την εύκολη προσαρμογή τους σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον που μεταβάλλεται καθημερινά.

Η πολιτεία εγκαίρως κατανόησε την ανάγκη για εκπαίδευση των μαθητών στην Πληροφορική. Από το 1992 εισήγαγε το μάθημα σε όλα τα Γυμνάσια. Από την πρώτη όμως στιγμή φάνηκαν τα προβλήματα:

Σε πολλές περιπτώσεις το μάθημα, αν και εργαστηριακό, εξακολουθεί να διεξάγεται από τον πίνακα λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής

Η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών που διορίζονται (μόνιμοι ή αναπληρωτές) είναι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων (δεν έχουν σπουδάσει τη Πληροφορική!) και συνεπώς είναι αδύνατο να γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης υπολογιστών!

Από την πρώτη στιγμή επισημάνθηκαν τα προβλήματα αυτά και ζητήθηκε η αύξηση των πιστώσεων για δημιουργία σχολικών εργαστηρίων και ο διορισμός καθηγητών Πληροφορικής και όχι καθηγητών άλλων ειδικοτήτων που προφανώς δεν μπορούν να διδάξουν αποτελεσματικά και να παρακολουθήσουν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Δυστυχώς, όμως, το Υπουργείο Παιδείας επιμένει να μην αντιμετωπίζει τα τεράστια αυτά προβλήματα. Στο ζήτημα των διορισμών εξακολουθεί να αποκλείει τους καθηγητές Πληροφορικής. Προτιμά να διορίζει σε θέσεις Πληροφορικής (!!) φυσικούς, μαθηματικούς, φιλόλογους, θεολόγους, γυμναστές με τη δικαιολογία ότι οι τελευταίοι έχουν παιδαγωγική κατάρτιση ενώ οι καθηγητές Πληροφορικής δεν έχουν. Την ίδια στιγμή:

αφενός υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους καθηγητές Πληροφορικής και πιστοποιούν ότι η τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο είναι παράνομη και αντισυνταγματική (αποφάσεις 428 και 429/98 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές παρανόμως δεν διορίστηκαν 500 περίπου πτυχιούχοι Πληροφορικής τα έτη 1996 και 1997.

αφετέρου υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών Πληροφορικής στα σχολεία. Ο υφυπουργός Παιδείας κ. Ι. Ανθόπουλος σε πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του παραδέχθηκε την ύπαρξη αυτών των ελλείψεων και υποσχέθηκε να τις καλύψει διορίζοντας θεολόγους και γυμναστές περιφρονώντας την ύπαρξη τριών χιλιάδων αδιόριστων πτυχιούχων Πληροφορικής!

Στην υλικοτεχνική υποδομή παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Σχολικά εργαστήρια δεν υπάρχουν, κι όπου υπάρχουν έχουν πεπαλαιωμένο εξοπλισμό που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τα αναλυτικά προγράμματα και τα περισσότερα βιβλία είναι παρωχημένα και δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης των Υπολογιστών.

Την τραγική αυτή κατάσταση παραδέχονται και οι πλέον αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας. Ο Δρ Γ. Παπαδόπουλος, υπεύθυνος Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει δηλώσει πως κατά την επεξεργασία των νέων αναλυτικών προγραμμάτων “το γεγονός ότι η Πληροφορική διδάσκεται από ανθρώπους χωρίς επαρκή γνώση ήταν για εμάς ένα φρένο... Σε κάποια πράγματα μάλιστα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, γιατί δεν είμαστε σίγουροι αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν δικαίωμα να κάνουν μάθημα Πληροφορικής στα σχολεία. Δυστυχώς.” (Περιοδικό Computer για όλους, τεύχος Ιουνίου 1998, σελ. 157).

Είναι χαρακτηριστικό ότι στον πρόσφατο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη καθηγητών, απαγορεύθηκε η συμμετοχή στους καθηγητές Πληροφορικής. Αυτή είναι η αξιοκρατία του Υπουργείου Παιδείας και αυτή είναι η διάθεση να διοριστούν οι καλύτεροι!

Η κατάσταση αυτή πρέπει άμεσα να αλλάξει και να εξασφαλισθεί η σωστή εκπαίδευση των μαθητών στην Πληροφορική. Τα αναγκαία μέτρα είναι προφανή:

Άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Αυτό σημαίνει αυτόματο διορισμό περίπου 500 καθηγητών Πληροφορικής που θα καλύψουν όλα τα υπάρχοντα κενά.

Άμεση αναθεώρηση του νομικού πλαισίου διορισμών ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των καθηγητών Πληροφορικής.

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των σχολικών εργαστηρίων. Τα χρήματα που υπάρχουν πρέπει αμέσως να αξιοποιηθούν.

Εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη των Υπολογιστών.

 

Σύλλογος Φοιτητών Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιου Κρήτης

και

Σύλλογος Πτυχιούχων Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιου Κρήτης

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 1abu043.gif (570 bytes) ΠΛΗΡΟΦ. ΣΧΟΛΕΙΟ 1 1abu043.gif (570 bytes) WINDOWS  1abu043.gif (570 bytes)